Όροι Κρατήσεων

Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 30 % του συνολικού κόστους διαμονής.

Σημείωση:
Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων «SIRENE VILLAS» για κάποια ημερομηνία, δεν συνεπάγεται ότι έγινε και ισχύει η κράτηση.

Για να θεωρηθεί έγκυρη και οριστική οποιαδήποτε κράτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή του 30% του συνολικού κόστους διαμονής:

i) Η προκαταβολή θα πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την προθεσμία που έχει συμφωνηθεί.
ii)Τα αποδεικτικά κατάθεσης της προκαταβολής πρέπει επίσης να προωθηθούν είτε με fax είτε με e-mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης προσωπικών κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

0% Έξοδα ακύρωσης // Επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής:
Όταν η ακύρωση γίνει έως και 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
i) To 100% της προκαταβολής επιστρέφεται
ii) Ακύρωση γίνεται μέσω fax ή e-mail.

100% Έξοδα ακύρωσης // Χρέωση της τάξης του 100% της προκαταβολής:
Όταν η ακύρωση γίνει 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:
i) Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής
ii) Ακύρωση γίνεται μέσω fax ή e-mail.

 • Swimming in paradise!
 • Enjoying serenity
 • Relaxing time
 • Secret green lagoon... photos taken by @adamantia_chlentzou
 • Underwater bodies
 • Kythera 💕
 • Get in the summer mood 🏖🏖🏖
 • Relaxing...
 • Summer 2018
 • Καλημέρα!
 • Summer is finally here!🏖🏖🏖
 • Can you imagine yourself relaxing here?

Follow us on Instagram